Przedstawiamy Państwu naszych Prelegentów, Trenerów i Osoby, które miały duży wpływ na realizację Projektu Eduscience

dr Agata Goździk
dr Agata Goździk

absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk o Ziemi. Od wielu lat jest związana z edukacją. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, gdzie przygotowywała wystawę technologiczną na Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu i zajmowała się projektem Partnerstwo dla Klimatu. W imieniu MŚ prowadziła 11 szkół leśnych. Obecnie jest kierownikiem projektu EDUSCIENCE w Instytucie Geofizyki PAN

Leszek Lotkowski
Leszek Lotkowski

Krajowy koordynator Projektu EDUSCIENCE od 1.03 2011 – 31.03.2015, były Promotor Programu SOCRATES, Master Business Trainer, Wykładowca studiów podyplomowych APS w Warszawie i PWSZ w Elblągu. Był członkiem zespołu komisji akredytacyjnych ośrodków doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego. Były pracownik nadzoru pedagogicznego a także wieloletni dyrektor i wicedyrektor szkół, w działalności społecznej wspomagał edukację od strony samorządu. 2012 r. nagrodzony medalem KEN.

Tomasz Juńczyk
Tomasz Juńczyk

z wykształcenia psycholog i socjolog. Współtworzył program studiów z zakresu psychologii pozytywnej. Prowadzi praktykę terapeutyczną w ramach Pracowni Rozwoju. Przeprowadził ponad 1000 godzin szkoleń i doradztwa indywidualnego z zakresu psychologii edukacji, psychologii płci, pracy projektowej; napisał kilkanaście artykułów prasowych, głównie w obszarze psychologii pozytywnej; kieruje zespołami pracowników w projektach edukacyjnych, w tym związanych z wdrożeniami rozwiązań organizacyjnych.

Piotr Stankiewicz
Piotr Stankiewicz

jest absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako nauczyciel geografii i przyrody. Ma doświadczenie w pracy z uczniami zarówno w szkole podstawowej, jak również w gimnazjum i szkole średniej. Autor szeregu artykułów w dwutygodniku „Victor Gimnazjalista”, artykułów z metodyki nauczania oraz współautor podręcznika do nauczania geografii dla gimnazjum „Bliżej geografii”, wydanego przez WSiP.

dr Barbara Roszkowska-Lech
dr Barbara Roszkowska-Lech

Członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej i zarządu Warszawskie-go Oddziału PTM, członek Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Prowadziła seminaria olimpijskie dla nauczycieli oraz warsztaty „Odkrywamy Matematykę”. W projekcie Archipelag Matematyki metodyk i specjalista ds. kontaktów ze szkołami.

Adam Wasążnik
Adam Wasążnik

Absolwent filozofii specjalizujący się w logice filozoficznej, prowadzi aktywną działalność artystyczną, goista i pasjonat edukacji. stworzył pierwszą aplikację, wykorzystywaną jako pomoc edukacyjna na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Anna Krzyżanowska
Anna Krzyżanowska

Ambasador programu eTwinning w województwie śląskim, trener warsztatów komputerowych i szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i realizacji projektów edukacyjnych. Od 12 lat - nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Realizowała projekty o tematyce przyrodniczej, naukowej, językowej czy międzykulturowej, wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach e-Twinning.

Dominika Tokarz
Dominika Tokarz

Nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, ambasador programu eTwinning w województwie małopolskim. Jest także egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka angielskiego i terapeutą zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu. W pierwszych latach pracy w zawodzie nauczyciela studiowała zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Biznesu z Nowym Sączu, ale powróciła do filologii angielskiej; jednak to tej przygodzie zawdzięcza umiejętności z zakresu technologii IT.

Teresa Prokowska
Teresa Prokowska

Autorka licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli, pasjonatka nowoczesnych technologii, poszukująca możliwości ich wykorzystania w edukacji. Jako konsultant Erasmus+ prowadziła spotkania informacyjne dotyczące programu. Organizuje i prowadzi warsztaty dotyczące programu eTwinning oraz szkolenia na temat zastosowań narzędzi TIK w nauczaniu. Realizowane przez nią projekty eTwinning były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Patryk Jasik
Patryk Jasik

zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Autor lub współautor kilku publikacji oraz kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych z fizyki i chemii teoretycznej. Wieloletni opiekun Sekcji Fizyki Teoretycznej "ATOM" Koła Naukowego Studentów Fizyki. W latach 2010-2014 r. asystent kierownika innowacyjnego projektu edukacyjnego "e-Doświadczenia w fizyce".

Jolanta Okuniewska
Jolanta Okuniewska

Ambasador międzynarodowego programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim. Dwukrotna laureatka krajowego konkursu eTwinning oraz zdobywczyni I miejsca w konkursie europejskim „ Mój projekt eTwinning w kategorii wiekowej 6-12 lat w r. 2013”. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w projektach eTwinning oraz na zajęciach lekcyjnych. Autorka ebooka „ Technologie są dla dzieci, Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”.

Katarzyna Lotkowska
Katarzyna Lotkowska

Konsultant, trener, pedagog, autorka programu Żywej Edukacji oraz współautorka „Zabaw Fundamentalnych dla przedszkoli”. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu motywacji, zapamiętywania, integracji i komunikacji z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod pracy. Prowadzi warsztaty nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy dla osób zarządzających oświatą. Współpracuje z wydawnictwami, sprawuje opiekę nad tworzeniem Pakietów edukacyjnych. Główny metodyk Projektu.

Paweł Syty
Paweł Syty

Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych i kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych z zakresu fizyki teoretycznej oraz informatyki stosowanej, ponadto autor lub współautor kilku publikacji popularnonaukowych. Współautor kilku innowacyjnych rozwiązań technicznych i dydaktycznych. Opiekun Sekcji Informatycznej przy Kole Naukowym Studentów Fizyki. W latach 2010-2015 kierownik innowacyjnego projektu edukacyjnego "e-doświadczenia w fizyce". W roku 2013 odznaczony Medalem KEN.

Grzegorz Lizurek
Grzegorz Lizurek

Doktor Nauk o Ziemi, adiunkt w Zakładzie Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi w Instytucie Geofizyki PAN. Popularyzacją nauki zajmuje się odkąd rozpaczał pracę w IGF, czyli od 2008 roku. Przygotowywał pokazy na kilka Pikników Naukowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, był wykładowcą Uniwersytetu Dzieci, a także prowadził zajęcia w ramach programu popularyzatorskiego IGF PAN pt”Geofizyka w Szkole”. W projekcie EDUSCIENCE przygotowywał materiały dydaktyczne i lekcje z zakresu fizyki.

dr Magdalena Puczko
dr Magdalena Puczko

doktor nauk biologicznych. Brała udział w wyprawach do Antarktyki i Arktyki, prowadząc m. in. badania w koloniach lęgowych pingwinów i alczyków. Autorka kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych. Pracowała w Centrum Nauki Kopernik jako animator. Poprowadziła cykl filmów edukacyjnych „Wpłyń na Wodę”, współtworzy edukacyjny program TV „Tańczący z Naturą”. W projekcie EDUSCIENCE przygotowuje materiały dydaktyczne z zakresu przyrody i biologii, prowadzi lekcje i wycieczki edukacyjne.

Barbara Maciejewska N'sir
Barbara Maciejewska N'sir

Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Filologii Angielskiej (Wyższa Szkoła języków Obcych) w Poznaniu. Obecnie pracuje w Gimnazjum nr 23 w Poznaniu na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Praca z młodzieżą umożliwia Jej zarażanie ich ciekawością, pozytywnym nastawieniem do ludzi pochodzących z innych krajów i kultur oraz pogłębianiem umiejętności językowych moich uczniów. Dokonuje tego realizując rozmaite projekty, m.in. uczestnicząc w programie eTwinning.

Joanna Lilpop
Joanna Lilpop

Absolwentka Wydziału Biologii UW na kierunku biotechnologia, od kilkunastu lat zajmuje się popularyzacją nauki, szczególnie współczesnej biologii i promocją nauczania poprzez eksperyment. Współtworzyła i organizowała działalność BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundacji BioEdukacji. Ma doświadczenie w pracy w szkole jako nauczyciel biologii i jako trener na warsztatach laboratoryjnych dla nauczycieli.