Lekcja z eksperymentem nie tylko pol

Lekcja z eksperymentem nie tylko pol

Skuteczną metodą nauczania jest prowadzenie doświadczeń podczas lekcji. Na takiej lekcji uczniowie się nie nudzą, eksperymentowanie zmusza ich do kreatywnego myślenia, pogłębia proces uczenia. Dlatego proponujemy praktyczne warsztaty, na których przeprowadzimy wspólnie kilka prostych doświadczeń, możliwych do powtórzenia w szkole. Na przykład dowiemy się, jak można ciekawie uczyć o pH robiąc… jajecznicę. Podczas warsztatów zahaczymy o tematykę polarną. Nie obędzie się więc bez lodu.

Skuteczne metody nauczania

Skuteczne metody nauczania

Podczas warsztatów będzie możliwość poznania własnego potencjału i możliwości oraz dopasowanie skutecznych sposobów uczenia się. Poznamy również możliwości platformy Eduscience pod kątem planowania zajęć z uwzględnieniem specyfiki uczniów.

Psychologia pozytywna a nauki ścisłe

Psychologia pozytywna a nauki ścisłe

Psychologia pozytywna w kontekście nauk ścisłych - celem jest wyposażenie wychowawców/nauczycieli w umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi/młodzieżą w oparciu o teorię dobrostanu Martina E.P. Seligmana, a także wykorzystanie nabytych umiejętności dla własnego samorozwoju.

Na  lekcji uczniowie się nie nudzą

Na lekcji uczniowie się nie nudzą

„Ciekawy początek”, „Zwiastun”, „Sygnalizacja świetlna” – to przykłady dobrych praktyk, dzięki którym uczniowie angażują się proces dydaktyczny, a podczas lekcji czują się pewnie i bezpiecznie. Poznanie tych metod będzie uzupełnieniem warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób korzystając z intuicyjnej aplikacji dostępnej na platformie e-learningowej EDUSCIENCE przygotować ciekawą lekcję. Do lekcji zostaną wykorzystane ogólnodostępne zasoby cyfrowe.

Jak przeprowadzić doświadczenie?

Jak przeprowadzić doświadczenie?

czyli metoda naukowa w szkole. Doświadczenia i obserwacje w podstawie programowej; Czym jest IBSE? Rozumowanie naukowe jako ważny element kształcenia. Jak prawidłowo przeprowadzić proste doświadczenie, czyli metoda naukowa w szkole. Uczestnicy zaprojektują własne proste doświadczenie i przeprowadzą przynajmniej dwa eksperymenty laboratoryjne możliwe do powtórzenia w szkole.

Przepustka do cyfrowego świata nauki

Przepustka do cyfrowego świata nauki

Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej przeznaczone jest dla nauczycieli posiadających co najmniej podstawowe umiejętności z obsługi komputera. Zajęcia mają charakter warsztatów i odbywają się w pracowni komputerowej. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z gotowych materiałów przygotowanych przez naukowców Polskiej Akademii Nauk (filmy, krzyżówki, karty pracy, grafiki, materiały) oraz samodzielnie przygotują i opublikują wybrany typ zasobu.

Program eTwinning i jego narzędzia

Program eTwinning i jego narzędzia

W ramach warsztatów nauczyciele maja okazję do zapoznania się z Programem eTwinning, jego założeniami, formami współpracy międzynarodowej i krajowej szkół oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Przykłady dobrej praktyki w postaci wybranych projektów matematyczno-przyrodniczych i naukowych zaprezentują koncepcję realizacji podstawy programowej przedmiotu w ramach współpracy międzynarodowej oraz wykorzystanie nowych technologii i aplikacji.

E-doświadczenia fizyczne

E-doświadczenia fizyczne

Poznamy nowoczesne narzędzie komputerowe, wspierające nauczanie fizyki - tzw. e-Doświadczenia, będące wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych doświadczeń. Dzięki nim można przeprowadzać doświadczenia, których w warunkach laboratoryjnych nie da się wykonać – np. sprawdzić , jak będzie się zachowywało wahadło na Księżycu lub spadającej windzie, czy też obliczyć okres połowicznego rozpadu danego pierwiastka promieniotwórczego i poznać zasadę działania lampy rentgenowskie.

Wstrząśnięci nie zmieszani

Wstrząśnięci nie zmieszani

czyli jak można użyć ogólnodostępnych materiałów do przygotowania lekcji związanej z trzęsieniami ziemi.

Matematyka z Archipelagiem Matematyk

Matematyka z Archipelagiem Matematyk

Jak odczarować matematykę i zainteresować nią uczniów „średnich”, to znaczy tych, w których drzemie duży potencjał, tylko trzeba go odkryć i uruchomić? W trakcie zajęć zaprezentujemy metodę nauczania i uczenia się matematyki z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Archipelag Matematyki.

Ukryta woda

Ukryta woda

Udział w projekcie ekologicznym poprzez wykonanie swoich pierwszych badań naukowych w terenie na przykładzie projektu: Charakterystyka fizyko-chemiczna wód: Co potrzebne jest do wykonania badań w terenie?, Jakie właściwości wody możemy zbadać?, Po co badamy właściwości wód w małych zbiornikach? Formularz zbioru danych – jak go wypełnić j jak udokumentować obiekt naszych badań?

5 przepisów na zupełnie inną lekcję

5 przepisów na zupełnie inną lekcję

Odwrócona lekcja, debata oksfordzka, gra play&decide - to kilka pomysłów na to, jak może wyglądać lekcja w nowoczesnej szkole. Podczas warsztatów będziemy poszukiwać przepisów na to, jak sprawić, aby uczeń był aktywnym uczestnikiem, czy wręcz twórcą procesu uczenia się. Dodatkowych inspiracji dostarczą projekty EDUSCIENCE i Scientix.