This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Barbara Maciejewska N'sir

Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Filologii Angielskiej (Wyższa Szkoła języków Obcych) w Poznaniu. Obecnie pracuje w Gimnazjum nr 23 w Poznaniu na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Praca z młodzieżą umożliwia Jej zarażanie ich ciekawością, pozytywnym nastawieniem do ludzi pochodzących z innych krajów i kultur oraz pogłębianiem umiejętności językowych moich uczniów. Dokonuje tego realizując rozmaite projekty, m.in. uczestnicząc w programie eTwinning.